Aktuální dotace

aneb kde na to vzít
Bez dostatku finančních prostředků nelze zrealizovat rozvojové projekty ve Vaší obci. Jelkož rozpočet obce je omezený, je možné pro ně využít i externí zdroje financování včetně dotací.

V této sekci neleznete aktuální přehled všech dotačních programů pro obce formou tzv. dotačního rozcestníku včetně krajských titulů přímo v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje.

Zároveň Vám nabízíme se aktivně zapojit do přípravy dotačních programů formou mapování absorpční kapacity – sběrem projektových záměrů a podnětů na jejich poskytovatele.

A pro aktivní starosty přikládáme návod, jak takové investiční projekty připravovat.