Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství

V rámci série aktivit Celostátní sítě pro venkov při Regionálním odboru SZIF Hradec Králové „Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství“ se 5. března 2020 od 9:00 uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje panelová konference zaměřená na sdílení inspirativních zkušeností v zavádění a uplatňování jednotlivých prvků konceptu tzv. Smart Villages.

V rámci konference proběhla zajímavá vystoupení přizvaných aktérů rozvoje venkovského prostoru, která byla rozdělená do tří tematických panelů:

 
Program byl určen především pro zástupce z veřejné, státní, neziskové, akademické a podnikatelské sféry, potenciální žadatele v Programu rozvoje venkova, místní akční skupiny a veřejnost. 

Dopoledne se v rámci síťování konal Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, na kterém zástupci z řad Královéhradeckého kraje, místních akčních skupin, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Regionální agrární komory, Zemědělského svazu, vzdělávacích institucí, sociálních podniků a soukromé sféry diskutovali nad otázkami, problémy a výzvami chytrého venkova a udržitelného zemědělství v našem kraji. Se závěry z kulatého stolu bude tato platforma dále pracovat.


PREZENTACE KE STAŽENÍ a FOTOGALERIE

DOPOLEDNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

Chytrá řešení v praxi – Komentované postřehy z loňské exkurze Celostátní sítě pro venkov (CSV) v Plzeňském kraji a Bavorsku s aplikací chytrých řešení ve venkovské prostoru + video z exkurze
(Ing. Miroslav Prokop, krajský koordinátor CSV, Mgr. Miloslav Oliva, předseda Pracovní skupiny Chytrý venkov Národní sítě MAS)

Podmínky aktuálního ročníku soutěže Vesnice roku 2020 v Programu obnovy venkova
(Ing. Dagmar Adámková, krajská koordinátorka CSV)


ÚVODNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

Stručné představení konceptu Chytrý venkov a udržitelné zemědělství
(Mgr. Tomáš Merta – odborný konzultant, Centrum investic, rozvoje a inovací)

Současné a plánované aktivity ministerstva v oblasti podpory chytrého venkova, základní rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2021–2027
(Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, krajský koordinátor CSV – SZIF)

Podpora chytrého venkova v programovém období 2021–2027 ze strany místních akčních skupin (MAS)
(Jana Kuthanová – předsedkyně Krajské sítě MAS KHK)


TEMATICKÝ PANEL I: ROZVOJ SLUŽEB NA VENKOVĚ ZALOŽENÝ NA SPOLUPRÁCI SE ZEMĚDĚLCI

Komplexní spolupráce v rozvoji obce na úrovni obec – zemědělské subjekty z pohledu obce Rudník, vítěze Oranžové stuhy Královéhradeckého kraje 2019 
(Mgr. Kateřina Fejglová – projektová manažerka Programu rozvoje venkova v MAS Krkonoše)

Spolupráce v rozvoji obce na úrovni obec – zemědělský subjekt z pohledu zemědělského družstva v obci Sovětice, vítězi Oranžové stuhy Královéhradeckého kraje 2012
(Aleš Krátký – vedoucí pracovník v ZAS Mžany, místostarosta obce Sovětice)

Maloobchodní síť prodejen na venkově – představení projektu „Z pole až na stůl (bez prezentace)
(Ing. Blažek Václav – předseda ZD Rosice u Chrasti)

Příběh fungování malého zemědělského podniku na venkově – vlastní potravinářský provoz včetně obchůdku s lokálními produkty přímo od farmáře, exkurze pro mateřské školy do hospodářství
(Mgr. Jakub Erler – Rodinná farma Naše hospodářství)


TEMATICKÝ PANEL II: SPOLUPRÁCE V PÉČI O KRAJINU A HOSPODAŘENÍ S VODOU

Spolupráce neziskové organizace s vlastníkem půdy a obcemi v projektu Živá voda Zdoňovsko – návrat vody do krajiny
+ video o probíhajících klimatických změnách + pořad Nedej se: Návrat vody
(Jiří Malík – předseda spolku Živá voda)

Spolupráce obce se zemědělci při realizaci komplexních pozemkových úprav z pohledu obce Vendolí, vítěze Oranžové stuhy Pardubického kraje 2019
(Vladimír Buchta – starosta obce Vendolí, předseda MAS Svitava)

Realizace projektů zaměřených na protierozní a přírodě blízká opatření a nakládání s vodou v obci Písečná, vítězi Zelené stuhy Pardubického kraje 2004 a 2018 + video
(Ing. Josef Zámečník – místostarosta obce Písečná a bývalý dlouholetý starosta)


TEMATICKÝ PANEL III: STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH PROSPĚŠNÉ KRAJINĚ A KOMUNITĚ

Představení iniciativy Skutečně zdravá škola a aktivity Farmářské trhy, praxe a překážky zkracování krátkých dodavatelských řetězů
(Mgr. et Mgr. Veronika Mrázková – krajská koordinátorka programu Skutečně zdravá škola)

Zapojení do programu Skutečně zdravá škola, zkušenosti s aktivitou Školní farmářské trhy a podmínkami limitujícími zkracování dodavatelských řetězců u stravování ve školách   
(Mgr. Hedvika Hloupá – ředitelka ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí)

Unikátní distribuční síť čerstvých potravin do škol, zkušenosti ve spolupráci se Skutečně zdravou školou a s propojováním tuzemských producentů a odběratelů
(Stanislav Fandel – Ekofarma Rohoznice)

Aktivity farmy v zavádění udržitelného místního systému stravování
(Ing. Vlasta Kejklíčková – Rodinná farma Kejklíček)


FOTOGALERIE (pro zvětšení klikněte na fotku)

 

Soubory ke stažení

187,5 KB