Co je to chytrý přístup k rozvoji regionu?

Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase. To vše jsou charakteristické znaky tzv. Smart Cities. Základem úspěšné realizace těchto Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“.

Jako regionální rozvojová  investiční agentura společně s Královéhradeckým krajem a dalšími partnery v území hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace a spolupráce v této oblasti.

Snažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je však více. Chytrý region považujeme za jeden z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v královéhradeckém regionu. Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.

Náš přístup k realizaci Chytrého regionu jsme potřebovali systematicky kordinovat, proto jsme v roce 2019 vytvořili koncepční dokument pro jeho rozvoj, koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region.

Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Cílem koncepce je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých přístupů v Královéhradeckém kraji. V první fázi pro nás bylo důležité upřesnit si klíčové oblasti pro rozvoj konceptu Smart Region, vytvořit podmínky pro vznik a realizaci chytrých řešení, a to vše na základě společně definované strategie a ve spolupráci se všemi potřebnými partnery z veřejného i soukromého sektoru. Dílčích aktivit se účastní i samotné obce královéhradeckého regionu, které definují své potřeby, jež mohou být řešeny pomocí chytrých řešení.

Náš ekosystém Chytrého regionu stavíme na 3 prioritách:

  1. Budování sítě partnerů: Vyhledáváme, propojujeme a iniciujeme klíčové aktéry v regionu a koordinujeme vzájemnou spolupráci. Navázali jsme spolupráci s hlavními aktéry veřejné, státní správy, akademického a podnikatelského sektoru. Zajímají Vás konkrétní výstupy této priority, podívejte se na SÍŤ PARTNERŮ CHYTRÉHO REGIONU. V koncepci Chytrého regionu se více dozvíte od strany 7
  2. Podpora znalostí:  Usilujeme o zvýšení zájmu o SMART řešení, technologie a inovace v našem regionu. Poskytujeme kompletní informační servis v oblasti chytrých řešení. Inspirujeme příklady dobré praxe. Konzultujeme, iniciujeme a napomáháme konceptům chytrých přístupů na svět. Zajímají Vás naše konkrétní akce k napňování priority 2 Podpora znalostí, podívejte se, jaké připravujeme WORKSHOPY a co zajímavého se dozvíte na naších KONFERENCÍCH. V koncepci Chytrého regionu čtěte od strany 16.
  3. Podpora SMART řešení: Napomáháme obcím a regionálním partnerům s orientací v chytrých přístupech, pobízíme je k zavádění chytrých řešení a přístupů v regionu. Vyhledáváme chytrá řešení pro potřeby našeho regionu i našich partnerů. Více o možných tématech pro rozvoj chytrých řešení se dozvíte v sekci TÉMATA SMART ŘEŠENÍ. Také se můžete inspirovat příklady dobré praxe Z ČR nebo ZE SVĚTA. Také si rovnou můžete najít konkrétní CHYTRÉ ŘEŠENÍ nebo FIRMU, které je nabízí. Více informací naleznete také v koncepci na straně 30 a dál.

Aktuální verze Koncepce Chytrého regionu je ke stažení zde:

Dílčí analýzy jsou k nahlédnutí dostupné ZDE.

Více o tvorbě koncepce Chytrého regionu a dalším postupu jeho implementace se dozvíte ZDE.

Náš přístup k problematice SMART Cities / SMART Regions je v České republice unikátní svojí komplexností, za což byl oceněn 1. místem v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost – MODEL SMART CITY 2018.

Zároveň byla o Chytrém regionu napsána řada článků v odborných časopisech, zástupci Chytrého regionu prezentovali jeho myšlenku na mnoha akcích jak po celé České republice, tak i v zahraničí.

Více se dozvíte v sekci "Napsali o nás"

Zjistit více