Co právě děláme

Na této stránce pro Vás vybíráme to nejzajímavější z naší činnosti - naše aktivity a události, které byste rozhodně neměli přehlédnout.

Pokračujeme v sérii úspěšných workshopů

  • 16. dubna 2019 jsme pro vás připravili velmi zajímavý workshop zaměřený na chytrá řešení ve veřejné správě.
  • Hned o týden později, 24. dubna, jsme zorganizovali workshop chytrá řešení v sociálních službách, který byl součástí 3. Veletrhu sociálního podnikání.
  • 17. září 2019 jsme ve spolupraci s Národním centrem energetických úspor (NCEÚ) zrealizovali seminář k energetickým úsporám měst a obcí.
  • Více o workshopech se dozvíte ZDE
  • V rámci série aktivit Celostátní sítě pro venkov při Regionálním odboru SZIF Hradec Králové „Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství“ se 5. března 2020 od 9:00 uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje panelová konference zaměřená na sdílení inspirativních zkušeností v zavádění a uplatňování jednotlivých prvků konceptu tzv. Smart Villages.

Tvoříme koncepci Chytrého regionu


Realizujeme koncepci Chytrého regionu


Hledáme příklady dobré praxe

  • V rámci soutěže jsme hledali ty z Vás, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, a to na úrovni obce, města, MAS či ITI. Do 31. ledna 2020 měly subjekty z Královéhradeckého kraje možnost přihlásit své inovativní projekty do soutěže „Buďte inspirací“ a tím ukázat dobrou praxi. 

Věnujeme se hospodářsky slabým regionům našeho kraje


Působíme v regionech našeho kraje


Více o Chytrém regionu