Dopravní chování v datech

Centrum dopravního výzkumu Vás srdečně zve na konferenci Dopravní chování v datech, která se bude konat 31. října 2018 v sídle instituce.
Téma: Konference
Datum konání akce
30. 10. - 31. 10. 2018
Řízení a plánování dopravy ve městě 21. století se neobejde bez znalosti chování účastníků dopravy. Znalost dopravního chování lze získat pouze skrze systematické měření a zjišťování prostorových, časových a dalších aspektů cestování. Cílem této konference je otevřít mezioborovou diskusi o datech o dopravním chování, jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy a dopravní poptávky. Vítána je zvláště účast odborníků a specialistů dopravních úřadů, správců dopravní infrastruktury, koordinátorů dopravní obslužnosti, osobních dopravců, univerzit, nezávislých organizací, zájmových sdružení a soukromých konzultačních firem v oblasti dopravního plánování a řízení dopravy.

Oficiální část konference proběhne ve středu 31. října 2018. Program však začne již v úterý 30. října 2018 neoficiálním zahájením konference, doprovodným programem a neformálním společenským večerem.

Více informací a registrace

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.