Elektrické autobusy pro město

Téma: Konference
Datum konání akce
21. 11. 2018
Konference Elektrické autobusy pro město, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.

Předmětem konference jsou od samého začátku jednak nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. Organizátorem konference není konferenční agentura, nýbrž odborná konzultační firma průběžně udržující úzký kontakt s dopravci a jejich profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi.

Letošní běh konference navazuje na své loňské pokračování na veletrhu Czechbus 2017 i na svoji slovenskou verzi Elektrické autobusy pre mesto, konanou v červnu 2018 v Nitře. Stejně jako další letošní konference Smart city v praxi III, pořádaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, tak bude sledovat česko-slovenský rozměr.

Vstup na konferenci je pro zaregistrované účastníky zdarma.

Více informací a registrace

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.