Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

Téma: Semináře
Datum konání akce
30. 10. 2018 (9:00 - 15:00)
Cílem semináře je seznámit s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.

Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

Stěžejní témata seminářů
  • Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
  • Podpora udržitelné energetiky
  • Energetická management - Od plánu k úsporám
  • Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
  • Shrnutí dotačních titulů a budoucnost finančních nástrojů v ČR
  • Aktuální vývoj evropské energetiky (Jaká bude energetika a jaké rozhodující vnější vlivy ji budou formovat?)
  • Projekt zdravá škola

Program ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.