Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy Vás zve na podzimní sérii seminářů k zadáváním veřejných zakázek. Semináře navazují na loňskou úspěšnou sérii a naleznete v nich odpovědi na konkrétní palčivé otázky k možnostem financování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů a v neposlední řadě budete moci diskutovat ještě více dobrých i špatných příkladů z praxe. Nově také představíme projekt Zdravá škola, který se specificky orientuje na kvalitu vnitřního prostředí v souladu s energetickými úsporami.
Téma: Semináře
Datum konání akce
28. 11. 2018 (9:00 - 16:00)
Cíl seminářů
Cílem je poskytnout ucelenou informaci o možnostech přípravy a realizace veřejných zakázek na šetrné a energeticky úsporné budovy a jejich provozování s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí. Nedílnou součástí jsou způsoby financování komplexně řešených projektů. Na základě aktuální legislativy a dostupných technických řešení semináře poukáží na možnosti zadavatelů, jak přistoupit ke svým projektům zodpovědně s důrazem na kvalitu díla a hospodárnost vynaložených investic.

Co účastí na semináři získáte?
  • Informace o možnostech komplexní přípravy projektů výstavby a rekonstrukcí veřejných budov
  • Praktické rady řešení překážek a komplikací spojených s vypisováním tendrů
  • Příklady dobré i špatné praxe při přípravě projektů
  • Informace o možnostech financování formou dotačních programů, finančních nástrojů a využití energetických služeb
  • Informace o projektu Zdravá škola, který nabízí komplexní řešení kvalitního vnitřního prostředí
  • Příležitost k otevřené diskusi se zástupci všech zainteresovaných stran v daném tématu
  • Jistotu při formulaci zadávacích a smluvních podmínek v rámci realizace veřejných zakázek

Seminář je určen pro starosty a další zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů a zástupce příspěvkových organizací. Dále je určen pro energetické manažery a manažery chytrých měst.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.