Výroční konference IROP "Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF"

Cílem konference je přiblížit odborné veřejnosti a zástupcům samosprávy vybrané aktuální trendy v oblasti inteligentních dopravních systémů nejen ve městech a předat zkušenosti z realizace konkrétních projektů dopravní telematiky a udržitelné dopravy podpořených v České republice z Evropských strukturálních a investičních fondů – Integrovaného regionálního operačního programu.
Téma: Konference
Datum konání akce
24. 10. 2018 (10:00 - 16:30)
Pozvánku a program na akci naleznete zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.