Regenerace bytového fondu a veřejných budov

XIV. ročník odborné konference se uskuteční ve dnech 27.-28. listopadu v Hradci Králové.
Téma: Konference
Datum konání akce
27. 11. - 28. 11. 2018
XIV. ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov si klade za cíl seznámit technickou veřejnost nejen s novinkami legislativními, které jsou stále živé a při jejichž naplňování nelze opomíjet pokrok v technických řešeních, které spolu s vývojem inovativních prvků přináší ucelený soubor potřebných řešení, který zajistí správné technické realizace i budov s téměř nulovou spotřebou energie, při nákladově optimální úrovni.

Letošní léto připravilo prověrku připravenosti staveb na mimořádné tepelné namáhání v letním období a výrazně se tak do podvědomí uživatelů zanesl požadavek na zdravé vnitřní prostředí nejenom v zimním  a přechodném období, ale i v letních horkých dnech. Optimalizace těchto požadavků s přispěním nejenom vlastní budovy, ale i dalších prvků technického zařízení, které přinesou nejenom zvýšení užitných vlastností stávajících i rekonstruovaných budov, ale i snížení jejich provozní energetické náročnosti, budou též programem konference řešeny předními odborníky v dané oblasti.

Pozornost bude věnována i dostupnosti představených dotačních titulů a možnostem naplnění programu sociálního bydlení.

Nelze opomenout pokrok v požadavcích na projektovou přípravu staveb, využití BIM v procesu přípravy i údržby budov a další aktuální problémy související s kvalitou dodávaných stavebních výrobků a technologií i prováděných prací při současném nedostatku kvalifikované pracovní síly.

Registrovaní účastníci neplatí vložné a mají vstup na konferenci zdarma. Registrace zde.

Program konference

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.