Diskusní seminář: Smlouvy obcí s developery – možnosti a rizika

Národní síť Zdravých měst ČR a Frank Bold advokáti vás srdečně zvou na diskusní seminář PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ: smlouvy mezi městy a developery – možnosti a rizika
Téma: Semináře
Datum konání akce
25. 1. 2019 (9:00 - 13:00)
Zajímá vás?
  • Jak zohlednit potřeby města při plánování záměrů v území?
  • Jak transparentně spolupracovat s developery?
  • Jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury?
  • Jak předejít nadměrnému zatížení území?
Seminář se zaměří na vysvětlení a návod k praktickému využití institutů plánovací smlouvy a smluv obcí a měst s developery.

Poukážeme na novinky plynoucí z novely stavebního zákona. Účastníci semináře dostanou praktické informace k vymezení a využití plánovacích smluv, smluv o infrastruktuře a smluv s developery, se zaměřením na jednotlivé subjekty a obsah smluv, na vztah smluv k územnímu plánu a plánovacím podkladům a k územnímu řízení.

Zaměříme se také na rizika uzavírání těchto smluv, zejména na právní otázku limitů a mezí pro obce při uzavírání developerských smluv a k čemu se obec může developerovi ve smlouvě zavázat a k čemu nikoliv. Upozorníme na možná rizika spojená s neplněním smluv.

Informace a registrace zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.