Energie v rukou měst – energetika, doprava a inovace (pro) města 21. století

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities, a městem Litoměřice.
Téma: Konference
Datum konání akce
27. 2. - 28. 2. 2019
Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.

Konference si klade za cíl:
  • přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na komunální úrovni jak z domova, tak ze zahraničí;
  • diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických i vodních zdrojů měst;
  • ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;
  • informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie, využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;
  • představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se Sdružením energetických manažerů měst a obcí a Národní sítí Zdravých měst ČR
Informace a registrace zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.