Zastupitel v kurzu

Druhý ručník vzdělávacího kurz pro zastupitele obcí. Získejte přehled o hospodaření obce a vyzkoušejte si řešení reálných situací nanečisto.
Téma: Kurzy
Datum konání akce
1. 1. - 30. 6. 2019
Kurz připravilo Ministerstvo vnitra ČR. Hlavním předmětem je finanční řízení obcí. Vzdělávací program se dělí na čtyři kurzy:
  • 1)  postavení zastupitelů ve veřejné správě,
  • 2) rozpočtové hospodaření a majetek obcí,
  • 3) veřejné zakázky a
  • 4) dotační a investiční management.
Pro absolventy všech čtyř kurzů je připraven certifikát Ministerstva vnitra.

Kurzy budou probíhat od ledna do června 2019 v kombinované formě e-learningu a prezenčních školení. Na odborné lektory se můžete těšit na školeních v osmi krajských městech. Kurzy jsou pro zastupitele obcí zdarma.

Více informací o kurzu

 Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.