Úvodní veřejná diskuze na téma Smart City

Téma: Konference
Datum konání akce
11. 2. 2019 (15:30 - 18:00)
Zastupitelstvo města Vrchlabí na svém jednání dne 5. září 2018 projednalo materiál Zavádění koncepce inteligentního města Vrchlabí a vyjádřilo podporu pokračování přípravy koncepčních materiálů souvisejících se zaváděním prvků Smart City (chytré město).

Za tímto účelem zřídila rada města komisi pro zavádění prvků inteligentního města. Cílem komise je v návaznosti na zastupitelstvem schválenou koncepci zpracovat Strategii Města pro oblast Smart. Nástrojem pro to bude mj. snaha identifikovat a vytvořit neformální pracovní skupinu 20-30 lidí, kteří se touto problematikou zabývají či chtějí zabývat, mají k ní co říci atd. Pro tuto skupinu vytvoří Komise formální platformu s pravidelnými schůzkami (fyzicky i on-line), dále pak hlavně nastartuje oblast "open data", jako katalyzátor nových myšlenek a iniciativ. Komise či Město samotné nemá ambici a-priori vytvářet či spravovat různé aplikace či Smart řešení (ať již HW či SW), ale vytvářet vhodné prostředí pro jejich vznik a fungování.

Za účelem vzniku této pracovní skupiny pořádá komise dne 11. února od 15:30 ve velké zasedací místnosti veřejnou diskuzi otevřenou všem zájemcům o tuto oblast. K diskuzi je zván každý, kdo má o tuto problematiku zájem.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.