7. Národní konference transferu a veletrh Via Carolina

Tentokrát s podtitulem Znalosti-Technologie-Spin-off
Téma: Konference Veletrhy
Datum konání akce
15. 5. - 16. 5. 2019
První den se můžete těšit na 7. Národní konferenci transferu, která představí nové možnosti propojení vědy, výzkumu a světa investorů a businessu, a to i z oblasti humanitních věd. Na konferenci mezi předními českými osobnostmi transferu technologií vystoupí také odborníci ze zahraničí, kteří přináší konkrétní kazuistiky ze své praxe. Tuto transferovou konferenci vnímáme také jako přínosnou platformu pro networking.

Druhý den na 7. Národní konferenci transferu naváže druhý ročník inovativního veletrhu pod názvem Via Carolina. Veletrh bude věnován inovačním příležitostem a možnostem spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a aplikační sférou. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci konkrétních vědeckých výsledků za přítomnosti vědeckých týmů a osobně si vyzkoušet představované technologie. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program.

Na dvoudenní konferenci se můžete přihlásit pomocí elektronické registrace. Účastnický poplatek činí 2 990 Kč bez DPH.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.