Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

Osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích
Téma: Semináře
Datum konání akce
17. 9. 2019 (9:30 - 15:00)
Seminář poukáže na legislativní aspekty, přinese ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také interaktivní diskuze, kde mají představitelé měst možnost identifikovat vlastní potřeby vedoucí k návrhu opatření.

Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

Stěžejní témata semináře:
Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
Podpora udržitelné energetiky
Energetická management - Od plánu k úsporám
Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
Dotační tituly a budoucnost finančních nástrojů v ČR
Aktuální vývoj evropské energetiky
Projekt zdravá škola

Registrace zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.