Komunikační platforma SCLLD

Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR Královéhradeckého kraje si Vás dovolují pozvat na konferenci s exkurzí.
Téma: Konference
Datum konání akce
5. 9. (10:00) - 6. 9. 2019 (15:30)

Dvoudenní konference s exkurzí je zaměřená na SCLLD, Program rozvoje venkova, zhodnocení činnosti místních akčních skupin a přípravu na následující programové období.

Pozvánka ke stažení

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.