Promýšlíme své město, svou obec

Konference chytrých měst a obcí. Chcete o chytrém městě jen mluvit, nebo v něm žít?
Téma: Konference
Datum konání akce
16. 10. - 17. 10. 2019
Strategie Smart Cities, energetická koncepce, adaptace na změna klimatu, plán udržitelné městské mobility. Kterou strategii má město realizovat dříve?

To se dozvíte ve dnech 16. – 17. října 2019 na konferenci chytrých měst a obcí v Milevsku. Její motto zní: K čemu strategie, když se města bojí realizovat odvážná řešení?

Konference bude hledat odpovědi na tyto otázky:
1: Smart City: Proč se pořád odvoláváme na Smart Vídeň a na smart řešení, když přehlížíme jiné podstatné oblasti?
2: Mobilita a veřejný prostor: Proč hovoříme o významu veřejného prostoru, když stejně dáváme přednost parkujícím automobilům?
3: Mladá generace: Proč se ptáme mladé generace na jejich názory a stejně je neposloucháme?
4: Životní prostředí a voda: Fakta známe a co s tím tedy uděláme?
5: Kultura, sport a cestovní ruch: Má být skutečně mobilita a doprava spojována s cestami do škol a do práce? Copak jsme stvořeni jen ke vzdělávání a k vydělávání peněz?
6. Memorandum: Proč se podepisuje tolik memorand, když jim stejně nikdo nevěří a jsou bez vazeb na konkrétní činy? Proč je pořád tolik organizací, které se spolu nekomunikují a které vidí spíše svůj byznys, než myšlenku?

Registrace zde


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.