Pozemkové úpravy a krajinné plánování

Cílem semináře je účastníky podrobně seznámit s procesem zpracování pozemkových úprav, a to jak z pohledu úředníka, tak z pohledu projektanta. Chybět nebudou ani zkušenosti starostů a starostek, které si pozemkovými úpravami již prošli. Představíme Vám příklady spolupráce krajinářských architektů a projektantů pozemkových úprav.
Téma: Semináře
Datum konání akce
21. 1. 2020 (9:00 - 15:30)
Pozemkové úpravy jsou příležitostí zabývat se krajinou jako celkem a zlepšit její stav. Výsledky pozemkových úprav jsou závazné, slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování, podobně jako je územní plán nezbytným podkladem pro pozemkové úpravy.

Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování, jsou obrovským přínosem nejen pro majitelé pozemků, ale i pro obce. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně.

Seminář je určen zejména pro zástupce obcí a místních samospráv, krajinářské architekty, projektanty pozemkových úprav, projektanty vodohospodářských úprav, úředníky, starosty obcí, ale i další odbornou i laickou veřejnost se zájmem o téma pozemkových úprav.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.