Vzdělávací program SMART Česko

..přijďte se inspirovat lidmi, kteří řeší problémy v obci či ve městě netradičně, přijďte jiné inspirovat. Posuňte tak svou obec či město správným směrem... Staňte se SMART Českem!
Téma: Kurzy
Datum konání akce
27. 1. - 31. 1. 2020
Vzdělávání je určeno primárně pro volené představitele a úředníky samospráv. Bude poskytnuto zdarma. V současnosti se připravuje jeho akreditace.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je rozvinout znalosti v problematice Smart City, tedy jak využít nové nástroje při správě obce nebo města. Jedná se nejen o využití ICT a obecně digitalizace, ale také o další inovativní přístupy, které mohou přispět ke zvýšení kvality života obyvatel (wellbeingu). Program integruje poznatky z oblasti energetiky, dopravy a mobility, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, vodohospodářství, nakládání s odpady (oběhového hospodářství) a obecně ochrany životního prostředí, eGovernmentu/eGovernance, ICT. Je zaměřen rovněž na zdroje financování pro nová řešení, komunikační a manažerské dovednosti.

Vzdělávací program, včetně představení jednotlivých oblastí, kde se nejčastěji uplatňuje koncept Smart City, poskytne účastníkům znalosti nutné pro zpracování Smart City strategie nebo jiného strategického dokumentu definujícího rozvoj obce nebo města s prvky tohoto konceptu a pro jeho dlouhodobé naplňování, což odpovídá roli Smart City manažera.

Program bude obsahovat následující vzdělávací moduly:
Modul: Strategie Smart City a lidé
Modul: Infrastruktura 21. století
Modul: Soudržné Česko a odolnost vůči vnějším vlivům
Modul: Implementace Smart City
Modul: Financování strategií Smart City

Registrace

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.