Úvodní seminář CZECH.UP

Cílem semináře seznámit dotčené pracovníky měst, ale i jejich politiky, s tím, jak lze koncepčně správně progresivní inovace zavádět tak, abychom překonali stávající nefunkční model nákupu technologií.
Téma: Semináře
Datum konání akce
16. 1. - 17. 1. 2020
Seminář je určen výhradně pro obce, zejména ORP, bez komerčních prezentací a s představením hned 6 oblastí rozvoje města, která jsou již v přípravě, v realizaci či již fungují.

Dvoudenní seminář je založen na již existujících či plánovaných inovativních projektech/programech (tzv. demonstrátorech), o kterých budou hovořit jejich autoři a příjemci. Cílem je praktické seznámení se s postupem, jak inovace na městě založit, plně dle metodiky MMR Koncept inteligentních měst, tj. v úrovni organizační, participační, technologické a hodnotící/marketingové.

Na semináři bude prezentována dobrá praxe a zkušenosti měst Kolína, Berouna a Orlové, které se nacházejí v různých fázích práce na inovacích. Na tuto část naváže pracovní brainstorming, kde se pokusíme definovat společná očekávání ze spolupráce. Budou přítomni odborníci na holistiku, dopravu, energetiku, vodohospodářství, řízení a ekonomiku inovací, participaci, kteří jsou členy spolku
a které budete moci nezávisle oslovit o konzultaci.

Registraci je nutné provést nejpozději do 20. 12. 2019! Email zasílejte na Pavel Nácovský, pavel.nacovsky@panatec.cz. Obratem Vám bude zaslána pozvánku s veškerými instrukcemi.


Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.