Celostátní sčítání dopravy 2020

Celostátní sčítání dopravy (dále jen CSD2020) je dopravně průzkumná akce celostátního charakteru, která zajišťuje nezbytné podklady pro silniční hospodářství. Jsou potřebné pro zpracování koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací, plánu výstavby a oprav pozemních komunikací, plánování jejich údržby, zpracování dokumentace dopravních staveb, řešení ochrany životního prostředí atd. Provádí se od roku 1980 v pravidelných pětiletých cyklech.
Datum konání akce
1. 7. 2020 - 30. 6. 2021

Cíle CSD2020:

  • Získat aktuální informace o zatížení dálniční a silniční sítě ČR,
  • zjistit a zhodnotit vývoj intenzit automobilové dopravy od Celostátního sčítání dopravy v roce 2016,
  • určit dopravní výkony na dálniční a silniční síti podle kategorií komunikací a podle územních celků,
  • vypracovat „Zprávu o výsledcích CSD2020“,
  • zabezpečit údaje o zatížení sítě dálnic a silnic se statutem evropské komunikace pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi při OSN (dále jen EHK OSN),
  • získat údaje pro aktualizaci prognózy vývoje dopravy,
  • získat údaje pro aktualizaci TP189,
  • v případě zájmu statutárních měst a obcí vyhodnotit výsledky průzkumů na místních komunikacích.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.