Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát 2020

Konferenci pořádá statutární město Brno a bude se konat pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Kláry Dostálové, ministra vnitra ČR Jana Hamáčka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, předsedy Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františka Lukla, MPA, předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Jiřího Běhounka a rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.
Téma: Konference
Datum konání akce
20. 8. 2020 (13:00 - 17:00)
Účast na konferenci je bezplatná, ovšem kapacita sálu je omezená. Registrujte se prosím nejpozději do pátku 12. června 2020 prostřednictvím tohoto online formuláře.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.