ISSS 2020: Nové perspektivy

Klíčové přednášky a diskuse se budou věnovat především otázkám jak dál v informatizaci veřejné správy v době popandemické, jaké nové výzvy se objevily a jaké nové možnosti se nabízejí.
Téma: Konference
Datum konání akce
18. 10. - 19. 10. 2020
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.