Méně odpadu v obci III. - Jdeme příkladem. Jak může jít obec příkladem svým občanům?

Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Národní síť zdravých měst Vás zve na sérii tří online webinářů zaměřených na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni. Na webinářích Vás seznámí s příklady dobré praxe z obcí, které úspěšně zavedly některá opatření pro snížení množství produkovaného odpadu na svém území. Kromě toho Vám představí jaké další nástroje k prevenci třídění odpadů a motivaci občanů lze využít - jak připravit osvětové akce a kampaně, nebo jak zřídit re-use centrum.
Téma: Webináře
Datum konání akce
26. 11. 2020 (9:30 - 12:00)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.