Webinář: Modrozelená kuchařka

V rámci semináře se podíváte na vizi a trendy modrozelené infrastruktury, na technická řešení a jejich využití v praxi. Seminář se také zaměří na domovní čistírny odpadních vod a řešení kalové problematiky menších ČOV.
Téma: Webináře
Datum konání akce
28. 1. 2021 (9:00 - 14:00)

Modrozelené recepty – pro konkrétní technická řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy, akumulace, zelené stěny…

  • Kam směřuje MZI – stav prosazování se a trendy
  • Novinky v zákonech o vodách, odpadech a zdraví lidu týkající se použití srážkových a šedých vod – Ing. Karel Plotěný
  • Technická řešení s využitím výrobků pro MZI – Ing. Ondřej Prax
  • Velká dešťovka prakticky – Ing. Richard Elleder

Modrozelené recepty na řešení obcí a solitérních staveb skupinovými a domovními čistírnami s ohledem na typ lokality, udržitelná řešení chytrých měst (případová studie šetřící 50 % pitné vody)

  • Představení mentálního modelu „VENKOV“ - Ing. Karel Plotěný
  • Skupiny čistíren jako řešení některých lokalit - Ing. Karel Přecechtěl
  • Řešení skupin domů a malých obcí - Ing. Jan Přikryl
  • Udržitelné chování – příkladová studie chytré čtvrti – s 50% úsporou vody - Ing. Karel Plotěný

Modrozelené recepty na řešení kalové problematiky menších čistíren

  • Současné možnosti a budoucnost - MSc. Roman Prachař
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.