Jak zadržet vodu v krajině

Obnova vodního režimu naší krajiny je tématem, kterému se v posledních letech věnuje mimořádná pozornost. Konference Jak zadržet vodu v krajině představí názory vědců, vodohospodářů, pracovníků ochrany přírody a seznámí účastníky s příklady z praxe. Je to již sedmá společná odborná konference Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí.
Téma: Konference
Datum konání akce
28. 1. 2021 (9:00 - 16:00)
V případě příznivé epidemiologické situace se konference uskuteční prezenčně v Aule ČZU, pravděpodobně pro omezený počet účastníků.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.