Dotace EU a Cost-benefit analýza - Pardubice

Chcete získat informace jak správně postupovat při zpracování Cost-benefit analýzy projektu spolufinancovaného z fondů EU?
Téma: Webináře
Datum konání akce
28. 4. 2021 (9:00 - 16:00)
On-line seminář svou tématikou navazuje na cyklus seminářů Dotace EU a finanční řízení a je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů.

Kapacita omezená, registrujte se prosím nejpozději do 25. dubna 2021. Akce je zdarma.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.