Obnovitelné bioekonomické zdroje včetně dotačních titulů

Účast na workshopu vám pomůže odkrýt místní potenciál obnovitelných biologických zdrojů jak z hlediska zemědělství (např. pěstování technických plodin), tak jejich průmyslového zpracování na inovativní výrobky a jejich uvádění na trh. Součástí programu bude i přehled dotačních titulů pro bioekonomické projekty, jak na krajské, tak národní i evropské úrovni.
Téma: Workshopy
Datum konání akce
24. 5. 2022


Registrace zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.