Obchod, škola, hřiště… a co dál? Vybavenost venkovských obcí základními službami

Konference nabídne prostor prodiskusi o tématu vybavenosti venkovských obcí mezi představiteli veřejné správy, aktéry rozvoje venkova a výzkumníky. Konferenci pořádá Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Univerzita Hradec Králové. Organizačním partnerem konference je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Téma: Konference
Datum konání akce
13. 6. 2022 (9:30 - 16:00)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.