Výroční konference IROP v Pardubickém kraji

Územní odbor IROP pro Pardubický kraj si Vás dovoluje pozvat na Výroční konferenci IROP v Pardubickém kraji.
Téma: Konference
Datum konání akce
30. 11. 2022 (9:00 - 14:30)

Cílem konference je zhodnotit dosavadní průběh administrace IROP 2014 – 2020 a poskytnout příjemcům informace k ukončování programu. Dále se bude konference věnovat metodickým změnám, výzvám k předkládání projektů IROP 2021-2027 a rovněž aktuálním tématům v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 24.11.2022 do 23:59 hodin přes registrační formulář.

V rámci akce IROP pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.