Vzdělávací seminář „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“

Cílem vzdělávacího semináře je seznámit účastníky s principy i aktuálním vývojem konceptu SMART (SMART Cities, SMART Villages i SMART Regions) a možnostmi realizace SMART řešení za využití nových technologických nástrojů a inovativních přístupů, které dříve nebyly k dispozici, a jejichž rozvoj ze založen zejména na digitalizaci. Hlavním tématem budou způsoby financování těchto řešení a současná poptávka po inovacích, které si vynutila aktuální situace (ať už geopolitická nebo socioekonomická) a které mají potenciál být prospěšné pro obyvatele, a to na municipální, regionální a nakonec i národní úrovni, vždy ve vazbě na naplňování Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města. 
Téma: Semináře
Datum konání akce
23. 11. - 24. 11. 2022
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.