Aktivity Chytrého regionu

Náš tým pouze nesbírá podklady a netvoří tento web. Snažíme se koncept Chytrého regionu uvádět v život. Komunikujeme za tímto účelem s řadou partnerů, pořádáme konference a workshopy. Zde se můžete seznámit s výběrem našich aktivit a pro bližší představu si přečíst jejich stručný popis. O všech dalších významných aktivitách budete též informováni prostřednictvím novinek.

5. ročník konference Příležitosti pro region – Jaký je a bude náš venkov?

Hejtman a předseda Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník konference „Příležitosti pro region“ tentokrát s podtitulem „Jaký je a bude náš venkov?“ Akce se uskuteční dne 11. září 2018 od 10:00 hodin v EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové.

Program a registraceCHYTRÝ REGION Královéhradeckého kraje byl oceněn 1. místem v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost – MODEL SMART CITY 2018

Předávání ceny bylo součástí Galavečera CZECH TOP 100, který se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu. Galavečer CZECH TOP 100 je tradičním vyvrcholením všech aktivit projektu CZECH TOP 100. Tento večer se sešli top manažeři nejvýznamnějších firem, představitelé vlády, jakož i dalších institucí a ostatní odborná ekonomická veřejnost, aby byli svědky předávání a vyhlašování několika ocenění.

Představen byl po čtyřiadvacáté „Žebříček 100 nejvýznamnějších firem ČR“, předána ocenění za mimořádné výsledky za rok 2017, vyhlášen Ambasador ČR a předána cena Smart Cities.

Cenu přebírala Zita Kučerová, zástupkyně ředitele CIRI. Královéhradecký kraj reprezentoval Pavel Hečko, radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. „Zisk tohoto ocenění nás všechny velmi překvapil. Do soutěže se totiž není možné přihlásit, ale o nominovaných a oceněných rozhoduje čtyřicetičlenná nezávislá porota odborníků. Náš úspěch je důkazem, že vize „Královéhradecký kraj Chytrý region“ je v České republice již známý pojem. Je důkazem, že vše, co Královéhradecký kraj ve spolupráci s CIRI dělá na poli chytrých řešení, je odborníky kladně hodnoceno.“ 

Podle ředitele CIRI Lukáše Korycha je toto ocenění zároveň velmi zavazující: „Udělení ceny vnímám zejména jako ocenění práce na konceptu „chytrého regionu“, přičemž poděkování v této věci patří zejména týmu oddělení regionálního rozvoje a inovací pod vedením Zity Kučerové. Zároveň pevně věřím, že neusneme na vavřínech a budeme vizi Chytrého regionu dále úspěšně rozvíjet.“


Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou

Workshop se konal ve středu 28. března 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:

  • pitná a užitková voda
  • voda v krajině a ve městě
  • podpora chytrých technologií

Setkání zahájil radní kraje Karel Klíma, zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zdůraznil, že využívání chytrých technologií a řešení by nemělo opomíjet žádnou oblast života a společnosti. Voda je, podle něj,  pro nás tak přirozená součást života, že jsme dosud opomíjeli možnost propojit její využívání a hospodaření s ní s chytrými řešeními. Ta nám ale mohou výrazně pomoci s jejím kvalitním využíváním. Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací představila webový portál Chytrý region a jeho přínos nejen obcím v našem kraji.

V dalších vystoupeních seznámili zúčastněné s novými trendy zástupci firem.  Společnost DHI předvedla softwarová řešení při správě zásobování pitnou vodou a odvodnění měst, zástupce Microsoftu uvedl, jak může internet věcí pomáhat v hospodaření s vodou, HODRtechnic seznámila s možnostmi, jak vodou šetřit. Alternativu k běžné balené vodě pro obce a města představila firma FILTERMAC. O své zkušenosti s chytrými přístupy v hospodaření nejen s dešťovou vodou se podělil Jiří Vítek z JV PROJEKT VH. Zástupce firmy Vodní cesty pohovořil o významu vodních nádrží a cest pro rozvoj regionu. S výhodami a nevýhodami využití kořenové čističky odpadních vod přítomné seznámil starosta obce Velká Jesenice.

Na setkání vystoupili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o možnostech financování chytrých řešení spojených s vodou.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu naleznete zde.


Workshop Smart řešení v dopravě

V úterý 17. října 2017 jsme v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádali workshop na téma smart řešení v dopravě.

Na workshopu byla představena podpora SMART řešení ze strany Královéhradeckého kraje, představen byl také nový web chytryregion.cz, prezentovány byly mobilní aplikace v rámci integrovaného dopravního systému, prvky chytré dopravy v Hradci Králové, technologické trendy v městské dopravě, dobíjecí soustavy elektromobilů, technologie mobilního mapování a financování Smart Cities projektů. Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu naleznete zde.


Mapování zájmu obcí o chytrá řešení a mapování poskytovatelů chytrých řešení pro obce

V rámci konceptu Chytrý region jsme zmapovali poptávku obcí a měst Královéhradeckého kraje po chytrých řešeních. 

Z průzkumu v rámci Královéhradeckého kraje vyplývá, že největší zájem je o chytré technologie v oblasti životního prostředí, konkrétně odpadového hospodářství (např. chytré popelnice) či chytré prvky ve veřejném prostoru jako lavičky, lampy, zastávky s možností nabíjení telefonu či bezdrátového připojení k internetu. Zájem je také o chytrá řešení v oblasti energetických úspor, kde se téměř čtyři pětiny respondentů zajímají především o úspory veřejného osvětlení. Více jak polovina se zajímá o obnovitelné zdroje energií. Nemalý zájem ze strany obcí v regionu je rovněž o zavádění inovací v oblasti veřejné správy (tzv. chytrý úřad), kde je patrná poptávka po chytrých mobilních či webových aplikacích, s jejichž pomocí by obce mohly zpřístupnit data pro své občany nebo turisty. Kompletní výsledky zde

V reakci na tato zjištění průběžně vyhledáváme firmy, které relevantní řešení nabízejí (dotazník zde). Na webu www.proinovace.cz současně zprostředkováváme možnost prezentace chytrých řešení.


Chytrý region - příležitosti pro obce a města

Konference s podtitulem Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec se uskutečnila 19. 10. 2016 v Hradci Králové.

Toto významné setkání nad celou řadou témat bylo startovním výstřelem pro přípravu a realizaci široké škály aktivit v rámci rozvoje Chytrého regionu. Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Zdeňka Semoráda, náměstka pro řízení sekce evropských programů MMR ČR. 

Seznam přednášejících a jednotlivé prezentace a fotogalerii naleznete zde.