Aktivity Chytrého regionu

Náš tým pouze nesbírá podklady a netvoří tento web. Snažíme se koncept Chytrého regionu uvádět v život. Komunikujeme za tímto účelem s řadou partnerů, pořádáme konference a workshopy. Zde se můžete seznámit s výběrem našich aktivit a pro bližší představu si přečíst jejich stručný popis. O všech dalších významných aktivitách budete též informováni prostřednictvím novinek.

Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou

Workshop se konal ve středu 28. března 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:

  • pitná a užitková voda
  • voda v krajině a ve městě
  • podpora chytrých technologií

Setkání zahájil radní kraje Karel Klíma, zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zdůraznil, že využívání chytrých technologií a řešení by nemělo opomíjet žádnou oblast života a společnosti. Voda je, podle něj,  pro nás tak přirozená součást života, že jsme dosud opomíjeli možnost propojit její využívání a hospodaření s ní s chytrými řešeními. Ta nám ale mohou výrazně pomoci s jejím kvalitním využíváním. Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací představila webový portál Chytrý region a jeho přínos nejen obcím v našem kraji.

V dalších vystoupeních seznámili zúčastněné s novými trendy zástupci firem.  Společnost DHI předvedla softwarová řešení při správě zásobování pitnou vodou a odvodnění měst, zástupce Microsoftu uvedl, jak může internet věcí pomáhat v hospodaření s vodou, HODRtechnic seznámila s možnostmi, jak vodou šetřit. Alternativu k běžné balené vodě pro obce a města představila firma FILTERMAC. O své zkušenosti s chytrými přístupy v hospodaření nejen s dešťovou vodou se podělil Jiří Vítek z JV PROJEKT VH. Zástupce firmy Vodní cesty pohovořil o významu vodních nádrží a cest pro rozvoj regionu. S výhodami a nevýhodami využití kořenové čističky odpadních vod přítomné seznámil starosta obce Velká Jesenice.

Na setkání vystoupili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o možnostech financování chytrých řešení spojených s vodou.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu naleznete zde.


Workshop Smart řešení v dopravě

V úterý 17. října 2017 jsme v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádali workshop na téma smart řešení v dopravě.

Na workshopu byla představena podpora SMART řešení ze strany Královéhradeckého kraje, představen byl také nový web chytryregion.cz, prezentovány byly mobilní aplikace v rámci integrovaného dopravního systému, prvky chytré dopravy v Hradci Králové, technologické trendy v městské dopravě, dobíjecí soustavy elektromobilů, technologie mobilního mapování a financování Smart Cities projektů. Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu naleznete zde.


Mapování zájmu obcí o chytrá řešení a mapování poskytovatelů chytrých řešení pro obce

V rámci konceptu Chytrý region jsme zmapovali poptávku obcí a měst Královéhradeckého kraje po chytrých řešeních. 

Z průzkumu v rámci Královéhradeckého kraje vyplývá, že největší zájem je o chytré technologie v oblasti životního prostředí, konkrétně odpadového hospodářství (např. chytré popelnice) či chytré prvky ve veřejném prostoru jako lavičky, lampy, zastávky s možností nabíjení telefonu či bezdrátového připojení k internetu. Zájem je také o chytrá řešení v oblasti energetických úspor, kde se téměř čtyři pětiny respondentů zajímají především o úspory veřejného osvětlení. Více jak polovina se zajímá o obnovitelné zdroje energií. Nemalý zájem ze strany obcí v regionu je rovněž o zavádění inovací v oblasti veřejné správy (tzv. chytrý úřad), kde je patrná poptávka po chytrých mobilních či webových aplikacích, s jejichž pomocí by obce mohly zpřístupnit data pro své občany nebo turisty. Kompletní výsledky zde

V reakci na tato zjištění průběžně vyhledáváme firmy, které relevantní řešení nabízejí (dotazník zde). Na webu www.proinovace.cz současně zprostředkováváme možnost prezentace chytrých řešení.


Chytrý region - příležitosti pro obce a města

Konference s podtitulem Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec se uskutečnila 19. 10. 2016 v Hradci Králové.

Toto významné setkání nad celou řadou témat bylo startovním výstřelem pro přípravu a realizaci široké škály aktivit v rámci rozvoje Chytrého regionu. Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Zdeňka Semoráda, náměstka pro řízení sekce evropských programů MMR ČR. 

Seznam přednášejících a jednotlivé prezentace a fotogalerii naleznete zde.