Bezbariérovost budov

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Bezbariérovost budov. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora expozičních a výstavních projektů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 22. 12. 2022 - 31. 3. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: expozice, výstavy, muzea, galerie, zpřístupnění, bezbariérovost
Více informací