Bezbariérovost budov

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Bezbariérovost budov. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Národní rozvojový program mobility pro všechny (Bezbariérové trasy a odstraňování bariér)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Úřad vlády
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 11. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: šetření, realizace, ucelené, bezbariérové, trasy
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.