Bezbariérovost budov

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Bezbariérovost budov. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Národní rozvojový program mobility pro všechny - Zpřístupňování bezbariérových tras ve městech a obcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Úřad vlády
Termín výzvy: 21. 6. 2022 - 14. 10. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: bezbariérové, pěší, trasy, zpřístupňování, budov, komunikací
Více informací