Bezdrátový rozhlas

občan, rozhlas, ICT technologie, služby, eGovernment
Dodavatelé: JD ROZHLASY s.r.o.

Popis produktu:

Bezdrátový, plně digitální rozhlas představuje nejnovější generaci bezdrátové komunikace a systému varování obyvatelstva. Spojuje možnosti místního informačního systémů  a jednotného systému vyrozumění a varování obyvatelstva.Součástí je i rozhlasová ústředna, která synchronizuje a ovládá činnost dalších připojených periferních prvků.