Brownfieldy

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Brownfieldů. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Brownfieldy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFPI
Termín výzvy: 1. 6. 2022 - 31. 10. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: demolice, budov, terénní, úpravy, revitalizace, účelové, komunikace, chodníky, veřejné, osvětlení, lavičky, odpadkové, koše, opěrné, zdi, oplocení
Více informací