Cestovní ruch

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Cestovní ruch. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 1. 2023 - 9. 2. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: vybudování, karavanových, stání, stellplatz, technické, zázemí, jízdní, kola, elektrokola
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 20. 1. 2023 - 31. 7. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Cestovní ruch

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 2. 12. 2022 - 17. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: oprava, revitalizace, zpřístupnění, hmotných, památek, podpora, rozvoje, muzeí, expozic, rozvoj, sítě, cyklostezek, cyklotras, singltreků, vodáckých, pěších, tras, hipostezek, veřejná, turistická, infrastruktura, monitoring, návštěvnosti, jazykové, vzdělávání, stáže
Více informací