Cestovní ruch

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Cestovní ruch. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora činnosti muzeí a galerií

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 19. 10. 2020 - 30. 11. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 75%
Klíčová slova: muzea, galerie, modernizace, prostor, depozitáře, mobiliář, restaurování, sbírky, digitalizace, expozice, výstavy, propagace
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 18. 11. 2020 - 31. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací