Cestovní ruch

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Cestovní ruch. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Úprava lyžařských běžeckých tras

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 3. 12. 2018 - 7. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: lyžařské, trasy
Více informací

Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 15. 11. 2018 - 15. 2. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: rozhledny, odpočívadla, sociální, zázemí, mobiliář, bezbariérovost, cyklobusy, skibusy, vláčky, monitoring, návštěvnosti, navigační, cedule, infopanely
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 12. 2018 - 20. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Podpora kulturních aktivit

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 10. 12. 2018 - 14. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: regionální, kulturní, akce, divadlo, hudba, tanec, folklor
Více informací

Podpora činnosti muzeí a galerií

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 10. 12. 2018 - 14. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 75%
Klíčová slova: muzea, galerie, modernizace, prostor, depozitáře, mobiliář, restaurování, sbírky, digitalizace, expozice, výstavy, propagace
Více informací

Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 3. 12. 2019 - 7. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce vykonávající činnost destinačního managementu na území KHK po dobu min. 5 let
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: poznávací, cesty, spolupráce, propagace, produkty, web, rozvojové, dokumenty
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.