Veřejná správa

Digitální veřejná správa neboli elektronizace státní správy v praxi znamená její zefektivnění, otevření, zjednodušení a zrovnoprávnění přístupu k informacím pro občany, podnikatelské i neziskové subjekty. Tato oblast znamená pro Česko velkou výzvu, protože v hodnocení digitalizace veřejných služeb zatím patří mezi státy EU k posledním.  Mezi chytrá řešení v oblasti veřejné správy lze jednoznačně zařadit digitalizaci správních agend a městského mobiliáře, zvyšování efektivity komunikace obcí s občany, integrace moderních platebních metod, jednotný informační portál obcí, chytré řízení obecního majetku, chytré aplikace pro zvýšení turistické atraktivity území, real-time queue management systém, elektronické aukce a řadu dalších.

Téma chytré veřejné správy je více rozpracováno v koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region.

e-Government

Každý občan má možnost vyřídit si potřebné záležitosti z pohodlí domova, kanceláře, vyplní potřebné dokumenty on-line a má možnost je elektronicky odeslat na příslušné úřady

Zjistit více
 

Sdílení informací a cloud computing

Úřady v obci jsou vstřícné, moderní a poskytují včas veškeré informace. Sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě

Zjistit více
 

e-Demokracie a e-Volby

Lidé v obci mají možnost aktivně se podílet na rozhodovacích procesech na různé úrovni veřejné správy. Mají možnost ovlivnit rozvoj své obce – online minireferenda. V digitálním světě je naprostou samozřejmostí elektronická forma voleb

Zjistit více
 

Chytrá obecní komunikace

Veškeré klíčové informace má občan včas k dispozici, ať je kdekoliv.  Moderní komunikační systémy dávají občanům možnost zvolit si zaměření zpráv. Obyvatelé mohou ovlivňovat vzhled své obce prostřednictvím aplikací, jež kompetentní instituce informuje o zjištěných závadách a problémech

Zjistit více


Zaujal vás koncept chytré veřejné správy?

Využijte jej ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu.

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení v oblasti veřejné správy a jaké nabízejí produkty.

Nebo se inspirujte dalšími SMART řešeními z jiných projektů.

Jste firma a chcete na naších stránkách prezentovat svá chytrá řešení?
Máte nějaké zkušenosti se zaváděním smart řešení a chcete he uvést mezi příklady dobré praxe?

Neváhejte a ozvěte se nám na email chytryregion@chytryregion.cz