Chytré služby

V Chytrém regionu může občan využívat nových SMART technologií i v komunikaci s poskytovateli běžných veřejných služeb, které potřebuje ke svému každodennímu pohodlnému životu. Chytrá řešení ve veřejných službách se velmi rychle rozvíjejí, v některých oblastech patří mezi vůbec nejvíce progresivní odvětví zavádění konceptu chytrých měst a regionů. Jedná se například o chytrá řešení a využití moderních technologií ve zdravotnictví, sociálních službách, v kultuře a cestovním ruchu.

Téma chytrých služeb správy je více rozpracováno v koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region.

E-zdraví

e-Health neboli e-Zdraví je obor označující smart řešení ve zdravotnictví a sociálních službách. Je to moderní koncept využívající informační a komunikační technologie k podpoře prevence, diagnostiky, léčby i k podpoře veřejného zdraví a zdravého životního stylu. V chytrém regionu může občan využívat nových SMART technologií i v komunikaci s dalšími poskytovateli služeb například se zdravotními středisky. E-health představuje nástroje a řešení především pro sdílení informací mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, nemocnicemi, zdravotnickým personálem a zdravotnickými informačními sítěmi

Zjistit více
 

E-kultura

Digitální kultura je často chápána také jako označení pro novou éru, přicházející po kultuře elektronické. Proces postupné přeměny společnosti a tedy i kultury na digitální nazýváme digitální revoluce.

Zjistit více
 

E-cestovní ruch

E-cestovní ruch (e-tourism) je digitalizace všech procesů a hodnotových řetězců v odvětví cestovního ruchu, cestování, pohostinství a stravování, která organizacím umožní maximalizovat jejich efektivitu a efektivitu.

Zjistit více
 
Zaujal vás koncept chytrých služeb?

Využijte jej ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu.

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení v oblasti služeb a jaké nabízejí produkty.

Nebo se inspirujte dalšími SMART řešeními z jiných projektů.

Jste firma a chcete na naších stránkách prezentovat svá chytrá řešení?
Máte nějaké zkušenosti se zaváděním smart řešení a chcete he uvést mezi příklady dobré praxe?

Neváhejte a ozvěte se nám na email chytryregion@chytryregion.cz