Cyklodoprava

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Cyklodoprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Cyklodoprava III

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 9. 5. 2018 - 31. 3. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory
Více informací

Výzva MAS Společná CIDLINA – Bezpečně do škol a zaměstnání II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 3. 12. 2018 - 19. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Společná CIDLINA
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: chodníky, bezbariérovost, lávky, pochody, přechody, cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory, veřejné, osvětlení
Více informací

Cyklodoprava IV

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 1. 10. 2018 - 28. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory
Více informací

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 3. 12. 2019 - 7. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž katastrálním územím prochází dálkové cyklotrasy či cyklotrasy na ně přímo navazující definované v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90/50% dle účelu
Klíčová slova: cyklostezky, chodníky, výkup, pozemků, projektové, dokumentace, poplatky, geodetické, práce, značení, mosty, podchody, propustky, úpravy, polních, lesních, cest
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.