Cyklodoprava

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Cyklodoprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Ekologická a bezpečná doprava V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 30. 11. 2020 - 24. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory, chodníky, přechody, lávky, podchody, bezbariérovost, veřejné, osvětlení
Více informací

Cyklostezky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFDI
Termín výzvy: 22. 9. 2020 - 29. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy
Více informací

Cyklodoprava VIII

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 18. 1. 2021 - 9. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory
Více informací

Nemotorová doprava - Cyklodoprava VIII

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 18. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory
Více informací