Cyklodoprava

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Cyklodoprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Cyklostezky, cyklopruhy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFDI
Termín výzvy: 6. 3. 2023 - 30. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy
Více informací

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 11. 10. 2022 - 27. 9. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: cyklostezky, cyklopruhy, cyklopiktokoridory, stojany, odpočívadla, zeleň
Více informací

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 11. 10. 2022 - 27. 9. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: chodníky, cyklostezky, stezky, křížení, bezpečnostní, prvky
Více informací