Doprava - ostatní

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka ostatních dotačních titulů a výzev v oblasti Doprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Národní rozvojový program mobility pro všechny - Zpřístupňování bezbariérových tras ve městech a obcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Úřad vlády
Termín výzvy: 10. 6. 2021 - 15. 10. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: bezbariérové, pěší, trasy, zpřístupňování, budov, komunikací
Více informací