Doprava - ostatní

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Doprava - ostatní. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Přeshraniční mobilita v česko-polském pohraničí (železnice)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 17. 2. 2023 - 24. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: silnice, modernizace, rekonstrukce
Více informací

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFDI
Termín výzvy: 6. 3. 2023 - 30. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: chodníky, přechody, lávky, podchody, bezbariérovost, autobusové, zálivy, osvětlení, ostrůvky, zúžení, měřiče, rychlosti
Více informací

Ekomobilita

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Dle typu vozidla
Klíčová slova: elektromobil, vodíkový, pohon
Více informací

ITS ve městech

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPD
Termín výzvy: 24. 11. 2022 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: ITS, inteligentní, dopravní, systémy
Více informací