Doprava - ostatní

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka ostatních dotačních titulů a výzev v oblasti Doprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Bezpečnost

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFDI
Termín výzvy: 22. 9. 2020 - 29. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: chodníky, přechody, lávky, podchody, bezbariérovost, autobusové, zálivy, osvětlení, ostrůvky, zúžení, měřiče, rychlosti
Více informací

Národní rozvojový program mobility pro všechny - Zpřístupňování bezbariérových tras ve městech a obcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Úřad vlády
Termín výzvy: 9. 12. 2020 - 16. 4. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: bezbariérové, pěší, trasy, zpřístupňování, budov, komunikací
Více informací