Dotace

Hledáte vhodnou dotaci? V Rozcestníku dotací naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Rozcestník dotací je neustále aktualizovaný a opatřený odkazy na konkrétní výzvy.

 Přejít do dotačního rozcestníku


Dotace na chytrá řešení

O dotačních titulech vhodných pro financování chytrých řešení informuje i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které v pravidelných čtvrtletních intervalech zvěřejňuje přehled aktuálních výzev, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na chytré projekty Smart Cities. Jedná se o jeden z výstupů činnosti Pracovní skupiny pro Smart Cities.

Přehled aktuálních výzev ke stažení

Výběr evropských zdrojů na podporu chytrých projektů:

 • Operační programy (IROP, OP ŽP, OP PIK, OP D)
 • INTERREG CENTRAL EUROPE
 • INTERREG DANUBE
 • Urbact III
 • HORIZON 2020
 • Program LIFE
 • CEF 2014 – 2020
 • Evropa pro občany
 • PF4EE
 • EIB

Výběr národních zdrojů na podporu chytrých projektů:

 • TAČR (Program ALFA, Program EPSILON)
 • PANEL 2013+ (MMR)
 • Národní program Životní prostředí (SFŽP)
 • Nová Zelená úsporám (MŽP)
 • Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO)