Energetické úspory a řízení

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Energetické úspory a řízení. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Energetické úspory veřejných budov

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 12. 2021 - 30. 9. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100/40% podle typu projektu
Klíčová slova: veřejné, budovy, zateplení, větrání, rekuperace, fotovoltaika, kolektory
Více informací

Národní plán obnovy – Program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPO
Termín výzvy: 21. 3. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: výkupy, nemovitostí, příprava, demolice, regenerace, modernizace, opravy
Více informací