Infrastruktura MŠ

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Infrastruktura MŠ. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 24. 1. 2023 - 3. 3. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: ZŠ, MŠ, zvyšování, kapacity, opravy, údržba, rekonstrukce, učebny, kabinety, tělocvičny, jídelny, družiny
Více informací

Výzva MAS Jestřebí hory – Základní služby a obnova vesnic

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 31. 1. 2023 - 15. 3. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Jestřebí hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: služby, MŠ, ZŠ, památky
Více informací

9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: energetické, úspory, zařízení, jídelny, prádelny
Více informací

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 9. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: radon, opatření
Více informací

Mateřské školy (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 29. 9. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: MŠ, školky, modernizace, vybavení, zkapacitnění
Více informací