Infrastruktura ZŠ

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Infrastruktura ZŠ. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Výchova a vzdělávání - investice V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 30. 11. 2020 - 24. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: MŠ, ZŠ, neformální, vzdělávání, infrastruktura, vybavení, odborné, učebny, konektivita, bezbariérovost, zeleň
Více informací

Výzva MAS POHODA venkova – Infrastruktura základních škol III

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 28. 12. 2020 - 3. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS POHODA venkova
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: ZŠ, budovy, pozemky, přístavba, vybavení, učebny, pomůcky, konektivita, bezbariérovost
Více informací

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 23. 12. 2020 - 5. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce s 3000–10000 obyvateli
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kulturní, obecní, multifunkční, domy, školní, budovy
Více informací

Přírodní zahrady

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 2. 2022 - 31. 3. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: MŠ, ZŠ, přírodní, hřiště, zahrady, lesní, kluby, EVVO
Více informací