Infrastruktura ZŠ

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Infrastruktura ZŠ. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 18. 12. 2019 - 11. 5. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70/60/50% dle velikosti obce
Klíčová slova: demolice, revitalizace, výstavba, obecní, kulturní, domy, obřadní, síně, ZŠ, MŠ, knihovny, parkoviště, garáže, hasičárny, klubovny, sportoviště, koupaliště, brusliště, veřejná, zeleň, parky
Více informací

Výzva MAS Společná CIDLINA – Občanská vybavenost

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 14. 4. 2020 - 28. 4. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Společná CIDLINA
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny, nákup, nemovitosti
Více informací

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŠMT
Termín výzvy: 20. 6. 2020 - 1. 9. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: MŠ, ZŠ, rozšíření, kapacit, učebny
Více informací

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 4. 11. 2020 - 4. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kulturní, obecní, multifunkční, domy, školní, budovy
Více informací

Přírodní zahrady

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 2. 2021 - 31. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: MŠ, ZŠ, přírodní, hřiště, zahrady, lesní, kluby, EVVO
Více informací