Infrastruktura ZŠ

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Infrastruktura ZŠ. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzvy MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj – Obnova venkovských obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 16. 3. 2021 - 7. 5. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – Infrastruktura ve vzdělávání V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 9. 4. 2021 - 10. 5. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Mezi Úpou a Metují
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: MŠ, ZŠ, kapacity, učebny, bezbariérovost, kompetence, zájmové, neformální, vzdělávání
Více informací

Výzva MAS Stolové hory – Občanská vybavenost

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 7. 4. 2021 - 27. 5. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Přírodní zahrady

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 2. 2022 - 31. 3. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: MŠ, ZŠ, přírodní, hřiště, zahrady, lesní, kluby, EVVO
Více informací