Infrastruktura ZŠ

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Infrastruktura ZŠ. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 27. 9. 2018 - 27. 9. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: vybudování, úprava, tréninkové, poradenské, pracoviště, bytové, jednotky, bezbariérovost, prostory, vybavení, inženýrské, sítě
Více informací

Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce postižené suburbanizací
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: ZŠ, rozšíření, kapacit, nástavba
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.