Jak rozvíjet obce a regiony?

V Akademii Chytrého regionu se dozvíte vše, co rozhoduje o zdravém a vyváženém rozvoji obce, města i celého kraje. Máme pro Vás připraveny online kurzy, ale i workshopy, prezenční lekce a poutavé exkurze.

  • Pro studium Akademie Chytrého regionu je nutné se přihlásit. Přihlášení provedete vstupem do e-learningu
  • Po přihlášení budete moci studovat jednotlivé kurzy
  • Nabídku kurzů a podrobnosti o jejich studiu se dozvíte níže
  • Součástí akademie jsou i workshopy. Více o proběhlých i teprve chystaných akcích se dozvíte ZDE

 VSTUP DO E-LEARNINGU  →

Jaké vzdělávací moduly pro vás máme připravené?

 

KOTVAOdpovědné veřejné zadávání

Od roku 2020 je ze zákona povinné při  zadávání veřejných zakázek dodržovat podmínky tzv. odpovědného veřejného zadávání: tedy zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Co z toho plyne pro veřejnou správu? Odpovědi nejenom na tuto otázku se dozvíte v kurzu. Více o odpovědném veřejném zadávání naleznete ZDE.
Tento modul proběhl formou prezenčního semináře a webináře a zároveň probíhá formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: 3 h (možnost se ke kurzu vracet). Informace k semináři, který proběhl 13. 1. 2022 naleznete  ZDE.

Vstup do e-learningu

KOTVA

 


Odpadové hospodářství měst a obcí

Impulsem pro vznik kurzu byla mj. změna české legislativy odpadového hospodářství, která se velmi citelně dotýká i obcí. Především také vešla v platnost prováděcí vyhláška, která je účinná teprve od 7. 8. 2021. Co z toho plyne pro obce? A jak si poradí ty obce, kde systém OH funguje dobře již dnes, ale bude se muset přizpůsobit nové legislativě? Odpovědi nejenom na tyto otázky se dozvíte v tomto kurzu.
Tento modul proběhl formou prezenčního semináře a zároveň probíhá formou e-learnigového kurzu.
Závěry workshopu, který proběhl 23. 6. 2021 se dozvíte ZDE.
Časová náročnost: 3 hodiny(možnost se ke kurzu vracet)

Vstup do e-learningu 

KOTVALokální ekonomika

Agentura CzechInvest připravila vzdělávací modul věnovaný rozvoji lokální ekonomiky. Její význam v současné době světové pandemie a jejích dopadů stále více roste. Rozvoj lokální ekonomiky představuje šetrné hospodaření s obnovitelnými zdroji a zkoumání kapacit regionu, ve kterém žijeme. Je to péče o ekonomický potenciál, který si dokážeme vytvořit vlastním úsilím a dovednostmi, a to takovým způsobem, aby byl využíván v dané lokalitě ku prospěchu jejích obyvatel.
Tento modul probíhá formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: Vzdělávací projekt má podobu e-learnigového kurzu s pěti 2,5 h. bloky, ke kterým bude možné se opakovaně vracet.
Podrobnosti o obsahu kurzu a předpoklady ke studiu jsou k dispozici ZDE.
Kapacita kurzu omezena.
Více v Online akademii pro starosty.

Vstup do e-learningu

KOTVA

 


Úvod do sociálního podnikání

Nejste si jistí, co si představit pod pojmem sociální podnikání? Co všechno to obnáší? Zde se můžete dozvědět základní informace. Dozvíte se jaké jsou hlavní principy sociálního podnikání, jaké jsou jejich rozpoznávací znaky, jaké cílové skupiny nejčastěji zaměstnává. Více o sociálním podnikání se dozvíte ZDE.
Tento modul probíhá formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: 4 x 15 minut (možnost se ke kurzu vracet)
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Vstup do e-learningu 

KOTVAZáklady integračního sociálního podnikání

Zajímá Vás, jak nastartovat integrační sociální podnik? Vše potřebné naleznete v poutavém e-learningovém prostředí. Dozvíte se principy integračního sociálního podnikání, naučíte se, jak správně nastavit obchodní procesy, jak zvládnout oblast právní a daňovou, které jsou v integračním sociálním podnikání specifické, jak funguje integrační personalistika. Více o sociálním podnikání se dozvíte ZDE.
Tento modul probíhá formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: 4 x 30 minut (možnost se ke kurzu vracet)
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Vstup do e-learningu

KOTVAÚvod do Chytrého regionu

Královéhradecký kraj jde na rozvoj chytře – pomocí strategického dokumetnu v oblasti smart city / smart region. Cílem je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých přístupů v našem kraji. Koncepci Chytrého regionu a vše o její implementaci na území kraje naleznete ZDE.
Tento modul bude probíhat formou série krátkých e-learnigových kurzů.
Díl 1: "Od chytrých měst k chytrým regionům"

Časová náročnost: cca 1h (možnost se ke kurzu vracet) 
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.
Díl 2: "Partnerství a spolupráce = základ chytrých měst a regionů"
Časová náročnost: 
cca 1h (možnost se ke kurzu vracet) 
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Vstup do e-learningu

KOTVAChytřejší práce s daty

Doba datová – současný svět produkuje obrovské množství dat každý den a okamžik. Klíčové je umět tato data využít ve svůj prospěch, umět z nich vytěžit co nejvíce. Kurz Vás naučí, jak se neztratit v dnešní době datové a zvýšit povědomí obcí, místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí o důležitosti znalosti dat a možnostech prezentace dat veřejnosti. Získané informace můžete využít při tvorbě vlastních analýz, rozvojových či strategických dokumentů. Inspirujte se datovým portálem Data KHK.
Tento modul probíhá formou e-learnigového kurzu. 
Časová náročnost: cca 8h (možnost se ke kurzu vracet)
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Vstup do e-learningu

KOT

VAChytrá demografická prognóza
Zajímá Vás, k čemu mohou sloužit závěry z demografické prognózy? Využít je můžete pro plánování a řízení rozvoje obce/města/regionu v různých segmentech společnosti - například pro odhad vývoje struktury domácností, kapacity veřejných zařízení či služeb (zejména v oblasti školství, veřejné dopravy, zdravotnictví, apod.). Podívejte se na demografickou prognózu KHK do roku 2050.
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

V říjnu až prosinci 2021 proběhl pilotní běh kurzu, v současnosti  kurz není otevřený. Na základě zájmu o kurz jej můžeme v budoucnu vypsat další běh. 

Mám zájem o kurz

KOTVA


Dostupné bydlení

Zajímá vás téma dostupného bydlení? Chcete vědět více o jednotlivých cílových skupinách? Sháníte příklady dobré praxe nebo potřebujete zajistit financování Vašeho záměru? Zajímá Vás, jak se řeší problematika dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete na webu www.dostupnebydlenihk.cz a v tomto kurzu.
Tento modul bude probíhat formou e-learnigového kurzu a workshopu.
Časová náročnost: bude upřesněno
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Kurz v přípravě

 


Jak na energetický management obce

Kurz je koncipován jako studijní podklad pro starosty a energetické managery obcí k normě ČSN EN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií.

Časová náročnost: 8 hodin (možnost se ke kurzu vracet)

Vstup do e-learningu 

KOTVALokální ekonomika

ZV kurzu se dozvíte základy o lokální ekonomice, jak myslet a jednat lokálně a jak podporuje principy lokální ekonomiky Královéhradecký kraj.
Časová náročnost: 1 hodina

Vstup do e-learninguNavštivte také další sekce naší akademie, kde se dozvíte, jaké další moduly pro Vás máme připravené.

 

  • Akademie Chytrého regionu je unikátní vzdělávací portál, zaměřený na oblast chytrých řešení a inovací s důrazem na specifičnost Královéhradeckého kraje.
  • Akademii Chytrého regionu využijí jak zástupci veřejné správy, firem, ale i široká veřejnost. Navazujeme na již probíhající vzdělávání jak na úrovni kraje tak mimo jeho hranice.
  • Akademie Chytrého regionu tvoří komplexní systém. On-line vzdělávání šetří váš čas. Odborníci na dané téma vás provedou prezenčními kurzy. Na exkurzích vše zažijete v praxi.