Kulturní akce

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Kulturní akce. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora tradiční lidové kultury

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: tradiční, lidová, kultura
Více informací