Kulturní akce

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Kulturní akce. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora regionálních kulturních tradic

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 9. 8. 2021 - 30. 9. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kulturní, akce, výročí
Více informací

Státní fond kultury České republiky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 25. 6. 2021 - 24. 4. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: podpora, vzniku, realizace, uvádění, umělecky, hodnotných, děl, dotace, půjčky, návratná, výpomoc
Více informací