Lesní hospodářství

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Lesní hospodářství. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 1. 2019 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, které mají ve vlastnictví méně než 50 ha lesních pozemků
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: těžba, stromů, kůrovec, asanace, oplocenky
Více informací

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 1. 2019 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky s výměrou do 50 ha
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: kůrovec, těžba, napadeného, dříví, oplocenky
Více informací

Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PGRLF
Termín výzvy: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: nákup, lesní, techniky, technologií, traktory, harvestory
Více informací

Obnova lesních porostů po kalamitách

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 8. 10. 2019 - 29. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: kalamity, škody, lesy, porosty, obnova
Více informací

Přeměna porostů náhradních dřevin

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 8. 10. 2019 - 29. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: lesní, hospodářství, porosty, obnova, sadba, zalesnění, hnojení, dřeviny
Více informací

Podpora regionálních kulturních tradic

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 31. 10. 2019 - 30. 4. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kulturní, akce, výročí
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.