Lesnická technika

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Lesnická technika. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PGRLF
Termín výzvy: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: nákup, techniky, technologií, zpracování, dřeva
Více informací

Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PGRLF
Termín výzvy: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: nákup, lesní, techniky, technologií, traktory, harvestory
Více informací

Neproduktivní investice v lesích

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 8. 10. 2019 - 29. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: infrastruktura, naučné, stezky, herní, fitness, prvky
Více informací

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 8. 10. 2019 - 29. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: stroje, zařízení, technologie, vybavení, skladů
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.