Lesnická technika

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Lesnická technika. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PGRLF
Termín výzvy: 30. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: nákup, techniky, technologií, zpracování, dřeva
Více informací