Likvidace škod po živelních pohromách

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Likvidace škod po živelních pohromách. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Program Živel

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFPI
Termín výzvy: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce, kde byl vyhlášen krizový stav nebo 3. stupeň povodňové aktivity
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90/80% dle účelu úvěru
Klíčová slova: bezúročný, úvěr, pohromy, škody, obnova, oprava, rekonstrukce, výstavba, koupě, obydlí
Více informací