Likvidace škod po živelních pohromách

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Likvidace škod po živelních pohromách. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Program Živel

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFRB
Termín výzvy: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, kde byl vyhlášen krizový stav nebo 3. stupeň povodňové aktivity
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90/80% dle účelu úvěru
Klíčová slova: pohromy, škody, obnova, oprava, rekonstrukce, výstavba, koupě, obydlí, úvěr
Více informací

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v daném roce (Nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav)

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 21. 11. 2020 - 28. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce postižené živelní pohromou v daném roce
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90/70% dle vyhlášeného stavu
Klíčová slova: pohromy, škody, obnova, oprava, rekonstrukce
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.