Likvidace škod po živelních pohromách

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Likvidace škod po živelních pohromách. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v daném roce (Nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 1. 10. 2021 - 29. 4. 2022
Zpřesnění žadatele: Obce postižené živelní pohromou v daném roce
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90/70% dle vyhlášeného stavu
Klíčová slova: pohromy, škody, obnova, oprava, rekonstrukce
Více informací