Likvidace škod po živelních pohromách

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Likvidace škod po živelních pohromách. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Obnova lesních porostů po kalamitách

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: kalamity, škody, lesy, porosty, obnova
Více informací

Odstraňování škod způsobených povodněmi

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: povodně, škody, obnova, vodní, toky, lesní, cesty
Více informací

Likvidace škod po živelních pohromách

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, kde byl vyhlášen stav nouze nebo stav nebezpečí
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: pohromy, škody, dekontaminace, sanace, obnova, krajiny, kácení, výsadba
Více informací

Program Živel

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFRB
Termín výzvy: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, kde byl vyhlášen krizový stav nebo 3. stupeň povodňové aktivity
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90/80% dle účelu úvěru
Klíčová slova: pohromy, škody, obnova, oprava, rekonstrukce, výstavba, koupě, obydlí, úvěr
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.